Aktuella valutakurser

Vad är en valuta?

En valuta är ett betalningsmedel i form av pengar som används inom ett visst land eller mellan flera länder, såsom Euron inom EU. Valutan bestäms av regeringen och är den byggsten som ekonomin kretsar kring när landet bedriver handel med varor och tjänster. Valutan har stor effekt på landets BNP och avslöjar i stort hur en nation mår, rent finansiellt.

Valutakurser

Eftersom ett lands ekonomiska situation spelar stor roll för hur valutan stiger/sjunker, så kan dessa förändringar ske från en dag till en annan. Man brukar då tala om hur valutakursen ser ut. Valutakurser kan vara fasta eller rörliga. Den fasta valutakursen beror på andra värdemätare och valutan låser sig vid en viss gräns. Hos rörliga valutakurser finns inga sådana avtal, utan kursen beror på utbud och efterfrågan. I Sverige tillämpades en fast valutakurs fram till 90-talet, men idag har vi en rörlig kurs.

Gemensam valuta och enskilda valutor - exempel

Inom EU finns en gemensam valuta - Euron. Den består av att 19 EU-medlemsländer har gått ihop med en samlad valuta som innebär lägre transaktionsavgifter, 0 växlingsavgifter och smartare handel. Annan "gemensam" valuta är den digitala, globala valutan Bitcoin.

nskilda valutor är exempelvis USD, SEK, AUD...

Valutahandel

En valuta kan också användas som ett substitut till handel av aktier, obligationer och övriga värdepapper som förekommer banker och valutamäklare emellan. Dock kan det innebära stora risker att handla med valutor, eftersom spekulationer om valutans svängningar, just är spekulationer.

Högt och lågt värderad valuta vid handel

Beroende på om en valuta anses ha ett högt eller lågt värde, så blir också priserna vid export och import olika. Om ett land har en hög valuta och bedriver handel med ett land med en lägre valuta, så blir exporten dyrare och importen billigare för landet med den högre/bättre valutan. Detta medför att exportpriserna stiger och att handelsvillkoren förbättras, vilket i sin tur innebär en högre värderad valuta. Stiger importpriserna snabbare än exportpriserna, så sker motsatsen, det vill säga valutavärdet försämras.